Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie


Idź do treści
całodobowa infolinia w sprawie kwarantanny i zdrowia: +48 222 500 115

link do czatu dla obywatela: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedziUWAGA !!!

Decyzja ogłoszona ustnie jest decyzją ważną i skuteczną! Jeżeli zatem Inspektor Powiatowy ogłosi dla rodziny lub dla konkretnie wskazanej osoby decyzję ustną o kwarantannie jest ona skuteczna!

Na podstawie przyjętej w przepisie art. 14 § 1 k.p.a. zasada ogólna pisemności postępowania nakłada na organ administracji publicznej obowiązek załatwienia sprawy w formie pisemnej, co oznacza konieczność dokumentowania na piśmie czynności podejmowanych przez organ i stronę od wszczęcia postępowania, poprzez postępowanie wyjaśniające aż do wydania. Zasada pisemności postępowania doznaje ograniczenia na mocy regulacji art. 14 § 2 k.p.a., który stanowi, że sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) lub za pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny nie stoi temu na przeszkodzie.

W związku z powyższym oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.1), decyzja ogłoszona ustnie jest decyzją ważną i skuteczną. Jeżeli zatem Inspektor Powiatowy ogłosi dla rodziny lub dla konkretnie wskazanej osoby decyzję ustną o kwarantannie jest ona skuteczna.


Apelujemy i zarazem prosimy o nie dzwonienie i tym samym nie blokowanie i tak przeciążonych już linii telefonicznych. Gwarantujemy tym samym, że decyzje o kwarantannie w formie pisemnej dotrą do wszystkich zainteresowanych w terminie późniejszym.

Decyzja o kwarantannie jest jednocześnie zaświadczeniem o tym, że odbyło się kwarantannę. W związku z powyższym nie trzeba występować o dodatkowe zaświadczenie dla pracodawcy. To samo tyczy się w momencie zakończenia kwarantanny.
Komunikaty MiędzyresortowejKomisjido Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy:

KOMUNIKAT XI

Nowe wskaźnikowe wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla 10 szkodliwych czynników chemicznych: anilina, chlorometan, trimetyloamina, 2-fenylopropan (kumen), octan sec-butylu, 4-aminotoluen, octan izobutylu, 3-metylobutan-1-ol (alkohol izoamylowy), octan n-butylu oraz trichlorek fosforylu

link

KOMUNIKAT XII

Stanowisko Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN w sprawie wykonywania pomiarów podczas prac, w których powstaje frakcja respirabilna krzemionki krystalicznej

link

Wytyczne przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw (zlokalizowanych na otwartym powietrzu) w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.


Zalecenia dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w PolsceKoronawirus – pytania i odpowiedzi

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi
Wytyczne dla funkcjonowania siłowni/klubu fitness w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.
W SPRAWIE MYCIA I DEZYNFEKCJI INSTALACJI WENTYLACYJNO - KLIMATYZACYJNYCHOcena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka konsumentów Powiatu Żnińskiego

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI WYTWARZANYMI W CZASIE WYSTĘPOWANIA ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM SARS CoV-2 i zachorowań na wywołaną przez niego chorobę COVID-19 w czasie trwania pandemii/epidemii
KOMUNIKAT W SPRAWIE DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH POPRZEZ OZONOWANIE


W SPRAWIE DEZYNFEKCJI I IDEZYNSEKCJI AMBULANSÓW
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ŻninieDLA PACJENTA Z DODATNIM WYNIKIEM BADANIA W KIERUNKU

ZE WSKAZANIEM DO IZOLACJI W WARUNKACH DOMOWYCH
INFORMACJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGODLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

Więcej informacji na stronie: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/Konkurs na film krótkometrażowy „Szkoła wolna od używek”

Informacja dla przedsiębiorców i firmInformacja dla Importerów Żywności

W związku ze zmianą od dnia 14 grudnia 2019r. przepisów dotyczących importu żywności pochodzenia niezwierzęcego oraz obowiązku stosowania systemu TRACES-NT przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz importerów żywności informuję, że na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego www.gis.gov.pl umieszczono „Informację dla importerów żywności”.
W informacji tej znajdują się odesłania do instrukcji dotyczących wnioskowania o funkcję w systemie TRACES-NT, zakładania konta w systemie EU Login oraz instrukcji wypełniania I części CHED-D.
Wystawa grzybów pod hasłem ,,Jesień w lesie grzyby niesie”.


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów Powiatu Żnińskiego
za 2018 rokPODSTAWOWE ZASADY GHP W PRODUKCJI PIERWOTNEJ


Europejski tydzień szczepień.

Powiatowy konkurs plastyczno- fotograficzny ,,Stop dopalaczom”


„Zaszczep się wiedzą o szczepieniach”


Światowy Dzień Wody.Międzywojewódzki Festiwal Krótkich Filmów o HIV


Konkurs na hasło promujące zdrowy styl życia.


Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

LEGIONELOZA - INFORMACJE DLA OSÓB PODRÓŻUJĄCYCH


Powiatowy konkurs plastyczny pt. ,,Nie pal przy mnie, proszę”Powiatowy konkurs plastyczno- fotograficzny ,,Stop dopalaczom” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu żnińskiego.Szczepienia dzieci (z roczników 2013-2016) przeciwko pneumokokom.


Warunki świadczenia usług w zakresie udostępniania solarium


Światowy Dzień AIDS – 1 grudnia 2017r.#mamczasrozmawiac

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w Kujawsko-Pomorskiem od 1 października 2017 r.


Bezpieczeństwo wodne w budynkach.Wyniki powiatowego konkursu plastycznego ,,Nie pal przy mnie, proszę” 2017r.Informacja

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie informuje, że w zgodnie z Zarządzeniem Nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji rządowej
w dniach:
- 2 maja, 16 czerwca oraz 14 sierpnia 2017 r.
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna będzie zamknięta
natomiast w dniach
- 13 maja, 24 czerwca oraz 9 września 2017 r. będzie czynna.


Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni Barcińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Barcinie.

Zbiorcza roczna ocena wody na Pływalni Hotelu SPA „Herbarium” w Chomiąży Szlacheckiej gm. Gąsawa.

"Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie ostrzega przed wchodzeniem do fontann miejskich i spożywaniem wody z tych urządzeń".


Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego konsumentów Powiatu Żnińskiego za 2016 rok
.Powiatowy konkursu na PLAKAT pod tytułem "Stop dopalaczom".Zajęcia edukacyjne z zakresu znakowania produktów spożywczych.
Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w kąpieliskach, pływalniach oraz miejscach wykorzystywanych do kąpieli na terenie powiatu żnińskiego za 2016 rok.Facebook PSSE Żnin
KOMARY W POLSCE.
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies? AKCEPTUJĘ
 Statystyki

AKTUALNOŚCI | KIEROWNICTWO | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | GALERIA | KONTAKT | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego