Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żninie


Idź do treści

Trzymaj...2016

GALERIA > 2016

Ogólnopolski konkurs na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego ,,Trzymaj Formę!”

Organizator Główny Inspektorat Sanitarny
Cel konkursu
Zwiększenie efektywności oddziaływań programowych w zakresie promocji aktywności fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży
Intensyfikacja działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i środowiska domowego uczestników ogólnopolskiego programu ,,Trzymaj Formę!”.
Adresaci konkursu
Szkoły podstawowe i gimnazjalne uczestniczące w programie Trzymaj Formę (na terenie powiatu żnińskiego 12 szkół podstawowych i 11 gimnazjalnych)
Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu i opisaniu projektu edukacyjnego zrealizowanego albo będącego w trakcie realizacji wraz z dokumentacją fotograficzną i wydanymi materiałami promocyjno – oświatowymi.
Realizatorami zadania konkursowego były zespoły projektowe (nauczyciele i uczniowie)
Komisja Konkursowa
Joanna Szymańska Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie
Izabela Gronet Starostwo Powiatowe w Żninie
Anna Słomkowska N ZOZ Pałuckie Centrum Zdrowia w Żninie

Kryteria oceny
zgodność podejmowanych działań z założeniami programu edukacyjnego Trzymaj Formę!,
- projekty powinny promować zasady aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety,
- zaangażowanie uczniów w poszczególne fazy planowania i realizacji projektu,
- zaangażowanie rodziców i środowiska lokalnego,
realizację działań praktycznych mających na celu kształtowanie prawidłowych nawyków i postaw z zakresu zdrowego stylu życia wśród grupy docelowej,
- przedmiotem projektu nie mogą być zagadnienia związane z handlem i promocją produktów żywnościowych,
- żadne nazwy i znaki handlowe produktów żywnościowych lub firm produkujących żywność nie mogą być komunikowane i używane w ramach realizacji projektu,
projekty nie mogą być oparte na zakazach i dyskryminować żadnej z grup produktów żywnościowych.
Na etap powiatowy wpłynęły 3 projekty ze Szkoły Podstawowej w Żernikach, Zespołu Publicznych Szkół w Rogowie i Publicznego Gimnazjum w Janowcu Wlkp.
Wygrał zespół Publicznego Gimnazjum w Janowcu Wlkp.
Nauczyciele:
Anna Nowak
Ilona Michalak

Uczniowie:
Marta Ruchomska
Julia Roszak
Piotr Witucki
Magdalena Wicińska
Anna Dąbrowska

Fundatorem nagród była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Żninie.


AKTUALNOŚCI | KIEROWNICTWO | DO POBRANIA | KOMUNIKATY | GALERIA | KONTAKT | RODO | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego